Verkavelingsdossier

Verkavelingsdossier

Ook verkavelingsdossiers opstellen ligt binnen de mogelijkheden van JUUST. Hierbij worden eerst en vooral de grenslijnen bepaald van het perceel. Dan wordt er met de eigenaar en eventueel de architect gekeken hoe het perceel zal worden ingedeeld. Ook alle bevoegde instanties worden geconsulteerd om in samenspraak de vergunningen aan te vragen. Na de goedkeuring wordt er van elk perceel afzonderlijk een PV van afpaling gemaakt en slaat JUUST letterlijk palen in de grond op het terrein zelf.

Juust 55