Volumes en grondverzet berekenen

Volumes en grondverzet berekenen

Hierbij wordt de bestaande toestand door JUUST vergeleken met de ontworpen toestand. Dit gebeurt voornamelijk in opdracht van aannemers en tuinaanleggers. Wanneer die bijvoorbeeld een diepe kelder moeten graven, kan Louise hen melden hoeveel grond ze moeten afvoeren. Ook het volume van bepaalde hopen aarde of grond kan nauwkeurig berekend worden. Dat scheelt toch al een hoop.

Juust 34